PT
EN
主選單
交通改道

2024-04-11 - 2024-04-26, 多處道路,有限度通車

通告 編號 :  861/2024
期 :  2024-04-09
由 :  興華電子科技有限公司-偵測系統維修及保養工作
商 : 
--
點 :  多處道路
期 :  145小時
開始 日期 :  2024-04-11

因進行偵測系統維修及保養工作的關係,於本年4月11日至20日及24日至25日,每日晚上10時至翌日凌晨3時,以下道路將在警方協助下實施有限度通車,另准許編號ML-58-06之工作車輛,在設置適當交通標誌的條件下,於工作時在工作地點短暫停泊:

 

南灣大馬路與卑第巷、新馬路及與約翰四世大馬路交界。

約翰四世大馬路與殷皇子大馬路交界。

荷蘭園大馬路與高偉樂街交界。

高士德大馬路與荷蘭園大馬路交界。

沙梨頭海邊街與爹美刁施拿地大馬路交界。

高士德大馬路與提督馬路交界。

提督馬路與白朗古將軍大馬路交界。

慕拉士大馬路與俾利喇街交界。

馬揸度博士大馬路與黑沙環新街及與圓台街交界。

羅理基博士大馬路與馬六甲街交界。

慕拉士大馬路與高利亞海軍上將大馬路交界。

慕拉士大馬路與東北大馬路交界。

荷蘭園大馬路與雅廉訪大馬路交界。

提督馬路與雅廉訪大馬路交界。

東北大馬路與黑沙環新街交界。

友誼圓形地與友誼橋大馬路交界。

長壽大馬路與祐漢新村第六街交界。

黑沙環馬路與拱形馬路交界。

馬場東大馬路與菜園路及與黑沙環新街交界。

俾利喇街與黑沙環馬路交界。

美副將大馬路與士多鳥拜斯大馬路交界。

提督馬路與鏡湖馬路交界。

賈伯樂提督街與沙嘉都喇賈罷麗街交界。

 

敬請駕駛者遵守路上所設置之臨時交通標誌、服從交通警員之指揮及諒解是次改動所造成之不便。因應現場交通情況,本局及/或交通警員可即時終止此交通通告。

>>>