PT
EN
各活動項目

《車輛檢驗規章》2019年3月28日生效

日期 : 15-03-2019

重型汽車自記速度計安裝參考指引       

        為提升安全及配合社會發展,特區政府於2018年12月27日核准將《檢驗及確定機動車輛各種規格的規章》修改為《車輛檢驗規章》,同時修訂規章中重型汽車必須配有的設備、完善各種車輛類型的檢驗要求及適當簡化部份規定等內容,並由2019年3月28日正式生效。

 

        以下圖文包概括了是次修訂內容,更多詳情可查閱第295/2018號行政長官批示核准的《車輛檢驗規章》另外,有關車輛檢驗的相關資訊,可參閱本局網頁“車輛檢驗”欄目。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>